Co je to Bachova květová terapie ?

Tento způsob léčení je snad nejjemnější a nejpřirozenější na světě. Přitom je ve své jednoduchosti dokonalý a zcela kompletní. Přestože se to v naší přetechnizované době může někomu zdát zvláštní, jeho účinky jsou nesmírné a pomáhají už takřka osmdesát let.

Každá nemoc má příčinu v některé z negativních emocí. Bachovky tyto emoce pomáhají odstranit a vyměnit je za pozitivní, čímž spouštějí uzdravovací proces. Mění špatný vzorec v mysli za ten správný. Umožní nám, abychom jej změnili. Odstraňují napětí a mění ho v harmonii. Neléčí nemoc jako takovou, ale osobnost člověka nebo zvířete. Proto je jejich účinek buď trvalý, nebo aspoň velice dlouhodobý.

Úžasné je i to, že nikdy nemůžou uškodit, nesprávně zvolená esence jen nepomůže, ale neublíží. Žádný věk a žádný stav, žádná nemoc ani žádné léky nejsou důvodem esence nepoužít. Naopak jsou vhodné v naprosto každém případě a v každé situaci, i jako doplňková léčba. V případě chronických potíží i zcela akutních stavů. Nelze je předávkovat, nemají žádné vedlejší účinky. Nejsou návykové. Ničím nezatěžují tělo. Zachraňují často život, a to obrazně i doslova.

Zvířata na ně ve své bezelstnosti a čistotě mysli reagují ještě rychleji a lépe, než lidé. Žijí s námi v podmínkách, které jsou většinou přes všechnu naši snahu pro ně velice nepřirozené. A Bachovy esence jim pomáhají, aby pro ně bylo soužití s námi jednodušší, šťastnější a harmonické.

Kdo byl Dr. Bach ?

Edward Bach (1886 – 1936) byl odmala velice citlivým člověkem. Chtěl pomáhat lidem a proto vystudoval lékařskou fakultu. Byl velmi úspěšný a dokonce si založil vlastní praxi v centru Londýna. Přestože se mu dařilo, nebyl spokojen s přístupem, který má moderní medicína k pacientovi. Vadilo mu, že bere v potaz jen vnější projev nemoci, ale nepátrá po příčině a nezajímá ji duševní stav. Postupem času si uvědomil, že psychika má zcela zásadní vliv na zdraví, léčení a vyléčení.

Pustil se do hledání co nejpřirozenějšího a nejjednoduššího způsobu léčení. Poté, co našel první rostliny, ze kterých připravil esence, opustil svou prosperující ordinaci a začal se tomuto hledání zcela věnovat. Když se mu podařilo vytvořit 38 esencí ( 37 je z rostlin a jedna z pramenité vody), věděl, že je u cíle, protože veškeré negativní stavy, povahové vlastnosti, špatné stránky a z nich pocházející nemoci může tato ucelená metoda léčit.

Ještě než v padesáti letech zemřel, předal svoje zkušenosti přátelům, aby v jeho díle pokračovali. V domě v Mount Vernon, kde na sklonku života žil a který vlastní Bachovo centrum, se dodnes připravují esence stejným způsobem a se stejnou pečlivostí a láskou, jako je připravoval on sám.
stránky vytvořil Marek Kolář